תיעוד פעילות הקידמה הטכנולוגית בהכשרת מתכנתים חרדים לצה"ל

צעירים להצלחה 4-חלוקת תעודות גמר
 
צעירים להצלחה 2-חלוקת תעודות גמר
 
צעירים להצלחה במכללת הקידמה הטכנולוגית
 
חלוקת תעודות גמר
 
צעירים להצלחה 3-חלוקת תעודות גמר
 
צעירים להצלחה 3 יצאו לדרך